** CÁCH TRUY CẬP:

Trang mạng "www.thanhsi.org" có 12 trang và trang “** Cách Truy Cập” nầy. Trang nhà mang tên "HIỂN ĐẠO" có 4 phụ trang từ 1 đến 4 và những trang còn lại được truy cập bằng hai cách:

1) Cách thứ nhứt "Truy Cập Nhanh":  Bấm vào Mục Lục mang biểu tượng “Ba Nét Ngang" ngay bên cạnh Huy Hiệu Hoa Sen PGHH ở góc "Trên Trái" của màn hình, Mục Lục sẽ mở ra và hãy bấm chọn chủ đề trong Mục Lục (Nếu không thấy “Ba Nét Ngang" hãy Bấm vào chữ "THÊM" -hoặc- "MORE" ở góc "Trên Phải" màn hình).

2) Cách thứ hai "Lướt Từ Đầu Đến Cuối": "Lướt Từ Đầu Đến Cuối" khi tìm gặp Tiêu đề nhu cầu thích ứng và Bấm chọn Tiêu Đề đó, nếu có chữ "@" đứng trươc tiêu đề thì có đường dẫn nối kết với nội dung từ trang 1 đến 11, riêng Trang 12: "Xem Giảng PGHH" vì rất dài nên chỉ được tham khảo từ trong Mục Lục.

------------------