** CÁCH TRUY CẬP:


"www.thanhsi.org" có 12 trang xếp theo mẫu tự. Trang nhà gồm có Phần Giới Thiệu và Trang từ 1 đến 4. Trang 5 đến 12 được truy cập bằng cách:

*Bấm vào biểu tượng "三" (Ba Nét Ngang) góc "Trên Trái" màn hình (trước huy hiệu Hoa Sen PGHH), Mục Lục danh mục sẽ  mở ra, hãy bấm chọn Tiêu Đề và đề mục có chữ "@" đứng trước sẽ có đường dẫn nối kết mở nội dung trong trang 1 đến 12, 

--Bấm "X" góc trái trên đầu màn hình để tắt Mục Lục hay tắt khung giảng đã mở.