7A- THI LỤC Của Ngài THANH SĨ


@ THI LỤC của Ông Thanh Sĩ - Dạng DOC


@ THI LỤC của Ông Thanh Sĩ - Dạng PDF

*********


Diển Đọc THI LỤC -T Viện  PGHH Thực Hiện: Khánh Hoàng, Tuấn Anh, Huy Hồ, Kim Phượng, Thùy Tiên, Sơn Thảo, Ngọc Minh, Cẩm Hiệp...


  @THI LỤC P1 - LƯỢC SỬ Ông Thanh Sĩ - Bài Thuốc Huờn


@ THI LỤC P2 - Ba Năm Trường Trải - Bài Dân Tế - Khánh Hoàng & Thùy Tiên


@ THI LỤC P3 - Nông Nổi Người Dân - Xuân Canh Dần 1950 - Diễn Đọc - Khánh Hoàng -Thùy Tiên - Tuấn Anh


@ THI LỤC P4 - Kỷ Niệm 18 Tháng 5 -Tân Mão - Hành Đạo Thuyết Minh - Diễn Đọc: Khánh Hoàng - Thùy Tiên


@ THI LỤC P5 -Tặng Ông Ở Nhà Láng ,Tặng Dật Sĩ , Khuyên Người - Diễn Đọc: Khánh Hoàng, Thùy Tiên


@ THI LỤC P6 - THANH DÂN XƯỚNG - THANH SĨ ĐÁP HỌA -Diễn Đọc: Tuấn Anh, Ngọc Minh, Cẩm Hiệp, Sơn Thảo


@ THI LỤC P7 -SỨ MẠNG ĐẠO THẦY -PHÁP MÔN HÀNH ĐẠO - Diễn Đọc: Khánh Hoàng ,Thùy Tiên -Tuấn Anh 


@ THI LỤC P8/8 - DIỆU LÝ TÂM NGUYÊN - ÔNG THANH SĨ GIẢI NGHĨA NHỮNG CÂU LIỂN ĐỐI

 ........oOo........  


7B- TƯ TƯỞNG và 30 Điều Xử Thế của Ông Thanh Sĩ - Do Tú Trinh và Khánh Hoàng Diễn đọc:


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 1 -TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 2 -Đối Với Trời Đất, Phật, Thánh, Tổ Tiên


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 3 -Đối Với Tớ, Chủ -Trẻ Em - Người Già


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 4 -Đối Với Kẻ Yếu Mạnh - Người Hung Người Hiền -Tam Cang Ngũ Thường 


@ Tư Tưởng và 30 Điều Xử Thế - Phần 5 Phật Ở Đâu, Hoài Cảm Tự Thán, Vài Nét Về Ông Thanh Sĩ, Điếu Văn (Hết )
    -----------oOo----------